1- در نوار آدرس بار کروم دکمه پلاس (عکس بالا) را انتخاب کنید

۲- اپلیکشن کروم مجله شانس نصب شده و از این پس با زدن آیکون جایگزین پلاس وارد اپلیکیشن تحت ویندوز شانس شوید

از نوار بالای کروم مراحل را شروع کنید